Dođite, da prepoznate lica,

koja žele, da očerupaju Keramiku Mladenovac.

Da, kada ih sretnete ili čujete, možete da im kažete "ZNAM ZA JADAC"

Sačuvajmo, našu zlatnu koku, koja može generacijama, da doprinosi zajednici, u kojoj živimo i radimo.

JADAC PLAKAT 2 manji